Persoonlijkheidsmodel

Wil jij als leider binnen jouw organisatie

R

de talenten en competenties van de medewerkers optimaal benutten?

R

de vitaliteit binnen je team verhogen?

R

de persoonlijke effectiviteit en efficiëntie verhogen?

R

de persoonlijke effectiviteit en efficiëntie verhogen?

R

een bestaand team tot hét ideale team samenstellen of herinrichten?

R

de ontwikkelruimte van je team inzichtelijk maken en een ontwikkelplan implementeren?

Het persoonlijkheidsmodel is hier een zeer geschikt en compleet instrument voor!
Het uitgangspunt van het Enneagram, een psychologisch ontwikkelmodel, is dat de mens in 9 persoonlijkheidstypes onder te verdelen is. Elk mens is te duiden aan de hand van de karakterstructuur van zijn type.

Ik begin altijd met het onderzoek naar het huidige dominante persoonlijkheidstype van de medewerkers en alle betrokkenen. Daarmee haal ik veel informatie over de bewuste en onbewuste gedragspatronen van iedereen op. Vervolgens geef ik inzicht in wat die individuele informatie doet met de persoon zelf, maar ook met de structuur en energie van het team als geheel. 

Om het type te kunnen bepalen gebruik ik een Enneagramtest en een persoonlijk 1/1 type-interview.

Bij het duiden van het type spelen de volgende kenmerken een rol:

R

invloed van de vleugels van het dominante type;

R

de stress- en ontspanningslijnen;

R

het verdedigingsmechanisme;

R

de drijfveren;

R

de overtuigingen en de verborgen talenten.

Welke van deze negen persoonlijkheidstypes is op jou van toepassing op dit moment?

Doen

R

Leider (type 8)

De Leider denkt respect te krijgen van anderen door sterk te zijn en verbergt zijn kwetsbaarheid. Hij is confronterend, direct en actiegericht. Hij is waarheidsgetrouw en heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel, waardoor hij opkomt voor zwakkeren.

R

Bemiddelaar (type 9)

De Bemiddelaar heeft de neiging om tegemoet te komen aan de verwachtingen en wensen van anderen. Hij vermijdt conflicten, wil de harmonie bewaren en kan zich makkelijk inleven in de standpunten van anderen. Hij zoekt altijd naar een compromis en is meegaand. 

R

Perfectionist (type 1)

De perfectionist wil de dingen juist en goed doen. Zijn aandacht gaat uit naar wat er verbeterd kan worden. Hij is bang om fouten te maken en wil overal controle op hebben. Hij voelt zich sterk verantwoordelijk, is gewetensvol, geordend en gedreven. 

VOELEN

R

Helper (type 2)

De Helper voorziet voortdurend in de behoeften van anderen. Hij heeft dus een dienstverlenende instelling. Het allerliefst is hij onmisbaar. Wel verwacht hij impliciet goedkeuring, genegenheid en waardering terug. Hij is doelmatig, sociaal en hartelijk. 

R

Presteerder (type 3)

De Presteerder streeft succes na. Imago en status zijn belangrijk. Hij is taakgericht en competitief ingesteld. Hij is efficiënt, zeer pragmatisch en houdt niet van vertraging. Hij kan heel goed teams enthousiasmeren en netwerken. 

R

Individualist (type 4)

De Individualist wil bijzonder zijn. Zijn aandacht gaat vooral uit naar wat ontbreekt. Hij kan heel goed zijn gevoelens uiten en soms theatraal worden. Hij is altijd op zoek naar een diepe emotionele verbinding en naar authenticiteit in relaties.

DENKEN

R

Waarnemer (type 5)

De Waarnemer denkt veilig te zijn als hij maar kennis heeft. Voordat hij iets doet analyseert, onderzoekt en denkt hij goed na. Hij beschermt zijn tijd en energie en stelt zich onafhankelijk op. Hij is introvert, risicomijdend, zorgvuldig, analytisch en solistisch.

R

Loyalist (type 6)

De Loyalist is altijd bezig met het creëren van veiligheid. Hij heeft de neiging om voortdurend risico-inschattingen te maken. Hij toont uitstelgedrag en wil kritiek van anderen voorkomen. Hij is een vragensteller en is erg loyaal en plichtsgetrouw.  

R

Optimist (type 7)

De Optimist heeft de neiging om het plezier op te zoeken en pijn te vermijden.  Zijn aandacht is gericht op positieve en interessante mogelijkheden in de toekomst. Hij houdt niet van beperkingen en ook zichzelf vastleggen vindt hij moeilijk. Hij is charmant, stimulerend en enthousiast. 

Wat levert de inzet van het Persoonlijkheidsmodel op?

R

Optimale communicatie, samenwerking en zelfstandig functioneren binnen teams

R

Een verhoogd bewustzijnsniveau op individueel, team- en organisatieniveau door het ontwikkelen van een gezondere mindset.

R

Inzetten individuele talenten ten dienste van organisatiedoelstellingen en teamdoelstellingen.

R

Inzicht in teamkwaliteiten en hoe deze efficiënt en effectief te benutten 

R

Door inzicht in de persoonlijke kwaliteiten kunnen de meest ideale teams samengesteld worden. Winst hierbij is minder verloop en lagere kosten voor werving en selectie.

R

Ontwikkelruimte van individu en team wordt zichtbaar en kan benut worden. Dat is de eerste stap naar groei van vitaliteit op individueel, team – en organisatieniveau.

Ervaring

Het coachingstraject wat ik met Jamila ben aangegaan heb ik als heel fijn ervaren. Ze is een coach met heel veel kennis van zaken op een breed vlak. Ze heeft me inzicht gegeven in mijn eigen leven en mijn handelen maar ook hoe dat voor een ander werkt. Ze heeft me handvatten gegeven om mezelf sterker te maken maar ook mild te zijn voor mezelf. Ook heeft zij mij door een moeilijke tijd heen geloodst, ik kon altijd een beroep op haar doen. Iedereen zou zo’n coach moeten hebben zodat iedereen de kans kreeg in balans te komen. Dank je wel!

Marjan Slop, individuele client

Wil je een frisse blik op jouw persoonlijkheid en talenten, of op die van jouw teamleden?

Neem hieronder contact met mij op. Ik kijk graag met jou mee naar mogelijkheden.

15 + 14 =