Transformatiemodel

Transformatie-model

9 fasen

Uitgangspunt bij dit model zijn de 9 ontwikkelingsfasen binnen teams of organisaties. Elk veranderproces kent 9 fasen van ontwikkeling op weg naar transformatie.

Alles begint en eindigt op 9 in het transformatiemodel. Wij hebben dit model zelf ontwikkeld en ingericht op thema’s als: Veiligheid, Verbondenheid, Verantwoordelijkheid en Doelmatigheid.

9 verlangens

Deze thema’s hebben wij gekoppeld aan de 9 verlangens vanuit het Persoonlijkheidsmodel. Deze diepgaande verlangens, zoals onder meer Daadkracht, Moed, Participatie en Transparantie zorgen voor de verankering van de transformatiefasen.

Transformatiemodel

Wat levert het op

R

De inzetbaarheid van de medewerkers vergroten door het optimaliseren van communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, intrinsieke motivatie en zelfstandig functioneren.

R

Binden en boeien van medewerkers, door in hun ontwikkeling te investeren, leidt dit tot goed werkgeverschap en een onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrent. 

R

Het binden van kwalitatief personeel zorgt voor vermindering van kosten in het werving- en selectieproces.

R

Meer stabiliteit in personeelsinzet (minder verloop)

R

Hoger gezondheidspercentage (lager verzuim)

R

Verhogen van resultaten op het gebied van vitaliteit op individueel, team- en organisatieniveau door bewustzijnsvergroting /gezondere mindset.)

Wil jij een frisse blik op de vraagstukken die binnen jouw organisatie om transformatie vragen?

Neem hieronder contact met mij op. Ik kijk graag met jou mee.

11 + 12 =