We are youmen

Ik zie dat mensen steeds meer verlangen naar het afwerpen van belemmerende jasjes, naar verandering van patronen, naar afwerpen van lagen oude bagage welke niet meer dienend is. Voor (lerende) organisaties en teams geldt hetzelfde. Zij willen zich vernieuwen, innoveren, verbeteren, het volledige potentieel gebruiken en excelleren vanuit innerlijke kracht.

Vorm geven aan het verlangen om het potentieel te benutten door zaken met elkaar te verbinden is mijn kracht. Ik begeleid, train, ondersteun of coach mens en organisatie bij het doorlopen van de noodzakelijke transformatieprocessen.

 

Samen naar de top reiken.

Zodat uiteindelijk een ieder vanuit zijn of haar potentie de essentiële stappen kan maken om te excelleren.

Bezielend

Verbindend

Authentiek

Innovatief

Doelgericht

Over Jamila

Ik kijk graag vanuit ‘liefdevolle zakelijkheid’ naar organisaties, hun resources, hun potentie en hun ontwikkelingsruimte. Het heeft een onschatbare waarde wanneer leiders ook vanuit die liefdevolle zakelijkheid naar hun organisatie kunnen kijken en van daaruit transformationele ontwikkeling initiëren en aangaan.

Mijn persoonlijke ontwikkeling is o.a. bepaald door het feit dat ik in 2 culturen mocht opgroeien. Waardoor ik gezegend werd met de gave om de rijkdom aan diversiteit van culturen te zien en voor mijn ontwikkeling in te zetten. Dit heeft mijn visie op complexe situaties (er zijn altijd mogelijkheden) gevormd. Mijn beroepsmatige leven is in de (justitiële) jeugdhulpverlening begonnen. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar functies op managementniveau binnen de gezondheidszorg.

In 2012 heb ik besloten mij als zelfstandige coach, trainer en therapeut te vestigen. De jarenlange ervaringen in het coachend leiding geven combineer ik met een therapeutische methodiek waardoor ik mensen en organisaties kan helpen om vanuit hun essentie zich vitaal verder te ontwikkelen.

 

 

 

Geboeid door mens en gedrag zie ik het als een uitdaging om balans in tijden van disbalans aan te brengen en mensen of organisaties mee te nemen in de beweging naar het vervullen van hun verlangen en het behalen van hun doelstellingen.

De vraag “Waarom doen mensen zoals zij doen (binnen een team)?” is verweven in mijn methodiek en aanpak.

Mijn kracht ligt in het begeleiden van mens en organisatie in het aangaan van dilemma’s waarbij verbinding gelegd dient te worden tussen het denken, het voelen en het handelen.